• اولین و بزرگترین پروژه ی فقهی وتصویری، وجود این اثر درخانه های مسلمانان لازم و ضروری است. • روش کامل آموزش عبادتها فقه برای بانوان و مردان و سازمانهای خیریه و مؤسسات خصوصی است • هدف از ایجاد این پروژه ، ارتباط مردم با قرآن کریم و سنت نبوی (ص) به شیوه ی آسان و تصویری است. • استفاده از جدیدترین ابزارهای مدرن آموزشی در بخش احکام وعبادتهای مسلمانان . • آموزش احکام شرعی به دیدن چنانکه نبى اكرم ﷺ فرموده اند:" نماز بخوانيد چنانكه مرا ديديد نمازخواندم" • برای هر درسی توضیح به صورت آموزش تصویری اضافه شده است که بصورت کلیپ قابل مشاهده است . • این پروژه ی عظیم به چهارده زبان متفاوت ترجمه شده است که پنج میلیاد نفر در سراسر جهان با آنها صحبت و محاوره دارند. • همچنین همراه کتاب فقه مصور عبادات، دایره المعارف فقه به صورت عکس و ویدئو که بالغ بر50 ویدئو می باشد،اضافه براین مطالب ارزشمند مجموعه ای شامل ده ها کتاب و فایل صوتی فقهی موجود می باشد.